Przypominamy! Właściciele ogierów po alternatywnych próbach dzielności

Właściciele ogierów ras szlachetnych (w tym pełnej krwi angielskiej), które spełniły wymagania alternatywnych prób dzielności zgłaszają ogiery do biura PZHK na adres mail do dnia 21 listopada 2022 r., załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskanie minimum sportowego w MPMK lub innych alternatywnych próbach użytkowości, w celu oceny przez Komisję.

Ocena ta odbędzie się w dniu 2.XII. po ocenie ogierów młodych z PPO na terenie Becker Sport Equestrian Center, Gmina Żabia Wola, ul. Magnolii 2a, 86-321 Kaleń-Towarzystwo.

Opłata w wysokości 400 zł musi zostać wpłacona na konto PZHK (68 1240 6175 1111 0000 4571 0410) najpóźniej do dnia 21 listopada 2022 r. W tytule przelewu należy podać nazwę ogiera z adnotacją „Zgłoszenie ogiera po alternatywnych próbach użytkowości – NAZWA OGIERA”.
Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty po 21 listopada 2022 r. W takim przypadku opłata wynosi 800 zł i musi być wpłacona najpóźniej do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do oceny przez Komisję.

Po uzyskaniu odpowiedniej bonitacji oraz oceny liniowej, właściciel, w celu uzyskania przez ogiera wpisu do księgi / dopuszczenia do rozrodu, musi przedstawić:

  1. ujemny wynik badania w kierunku porażenia krtani;
  2. komplet zdjęć w kierunku osteochondrozy (OCD) oraz dokonać opłaty w wysokości 246 zł na konto PZHK (patrz wyżej);
  3. wynik badania markerów genetycznych DNA potwierdzającego pochodzenie po wskazanej parze rodzicielskiej.
Scroll to Top