Aktualności

Dofinansowanie na szkolenia dla osób 45+ (pracowników firm i pracodawców)

24 kwietnia 2015 · Kategoria: Finansowanie, Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia dla osób w wieku powyżej 45 roku życia.

Kto może skorzystać z dofinansowania:

 • Pracodawcy (właściciele, zarządzający przedsiębiorstwami) powyżej 45 roku życia,
 • Pracownicy przedsiębiorstw (um. o pracę) powyżej 45 roku życia (za zgodą pracodawcy)

Czego mogą dotyczyć szkolenia/kursy:

 • każde szkolenie/kurs, który służy nabywaniu lub podnoszeniu kompetencji, wiedzy, umiejętności potrzebnych z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Przykłady: szkolenia dot. obsługi klienta, sprzedaży, komunikacji w zespole, zarządzania ośrodkiem jeździeckim, zarządzania projektami, marketingu, obsługi komputera jak również szkolenia/kursy zawodowe: podkuwacz, kierownik wypoczynku, pierwsza pomoc medyczna, weterynaryjna, powożenie zaprzęgami, ocena wartości hodowlanej i użytkowej koni.

Poziom dofinansowania:

Dofinansowanie z góry:

 • 100% – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób na umowę o pracę
 • 80% – przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 9 osób na umowę o pracę

Warunki:

 • Ukończenie wybranego kursu/szkolenia

Ramy czasowe organizacji szkoleń/kursów:

 • Rok 2015: około 1,5 miesiąca od momentu zebrania grupy szkoleniowej.
 • Dla przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie rok 2016.

Kto jest przedsiębiorcą:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą (spółka akcyjna, sp. z o.o., spółdzielnia)
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wykonujące działalność gospodarczą (spółka jawna, partnerska, komandytowa)
 • spółki cywilne
 • organizacja pozarządowa wpisana do rejestru przedsiębiorców
 • rolnik wpisany do ewidencji działalności gospodarczych.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie na adres supel@pzhk.pl.

Informacje dodatkowe: Beata Supeł (tel. 696-091-287), Maciej Kania (tel. 500-111-858).

Hodowca i Jeździec