Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 2

7-9 września 2015 r. PAN Popielno i DPT PAN Wierzba

W nawiązaniu do komunikatu nr 1 uprzejmie przypominamy autorom referatów i doniesień, iż :

  • teksty referatów oraz doniesień należy przesłać drogą elektroniczną na adres Sekretarza Komitetu Organizacyjnego dr inż. Ewy Jastrzębskiej (e-mail: e.jastrzebska@uwm.edu.pl) najpóźniej do dnia 31.05.2015 r.,
  • nie ogranicza się objętości referatów (mogą one także zawierać tabele i rysunki w kolorze czarno-białym, forma dowolna wybrana przez autora)
  • doniesienia powinny być w formie ok. 1-stronicowych streszczeń lub w formie powszechnie obowiązującej przy zgłaszaniu komunikatów naukowych na zjazdy naukowe, gdzie zazwyczaj 1 strona maszynopisu obejmuje: wstęp, materiał i metody, wyniki i dyskusję, podsumowanie i wnioski (bez tabel i rysunków), wg wzoru zamieszczonego na końcu komunikatu.

Informujemy, iż ramowy program Konferencji podany w komunikacie nr 1 nie zmienił się i przedstawia się następująco (w odniesieniu do części hodowlano-naukowej):

07.09.2015 r. (poniedziałek) – I Sesja użytkowa (PAN Popielno):

  • ok. godz. 14:00 rozpoczęcie polowych prób użytkowości koników polskich (próby wierzchowe i zaprzęgowe)

08.09.2015 r. (wtorek) – II Sesja referatowo-doniesieniowa (DPT Wierzba):

  • Otwarcie Konferencji o godz. 9:30 i pierwsza część obrad, podczas których przewidziane jest wygłoszenie 5 referatów (wystąpienia ok. 25-30 min)
  • ok. godz. 1500 cd. obrad (sesja doniesieniowa): prezentacja doniesień zgłoszonych na konferencję (wystąpienia ok. 10-15 min)

09.09.2015r. (środa) – III Sesja hodowlana (PAN Popielno):

  • godz. 9:30 przegląd hodowlany stada podstawowego grupy stajennej, wpis młodych ogierów i klaczy do księgi koników polskich
  • ok. godz. 12:00 wspólny wyjazd do rezerwatu: zapoznanie się z rewirami bytowania poszczególnych tabunów, informacja nt. podstawowych zasad prowadzenia hodowli rezerwatowej, obserwacja koników rezerwatowych.

Inne szczegóły (zarówno dla osób wygłaszających referaty i doniesienia, jak i wszystkich pozostałych) dotyczące sposobu wnoszenia opłat za udział w Konferencji (udziału w poszczególnych Sesjach), rezerwacji noclegów oraz harmonogram wystąpień w sesji referatowej i doniesieniowej będą podane w komunikacie nr 3, który zostanie rozesłany pod koniec czerwca 2015 roku.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Ewa Jastrzębska

Wzór zgłaszania doniesień.

Przewiń do góry