Aktualności

VI Galicyjskie Lato z Koniem

19 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Inne imprezy, · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przed­sta­wia w załą­cze­niu pro­po­zy­cje udzia­łu w impre­zie „VI Galicyjskie Lato z Koniem”. Impreza odbę­dzie się w dniach 13 – 14 sierp­nia 2016 w Kołaczycach na Stadionie Sportowym Ostoja-Błonie.

Podczas zawo­dów roze­gra­ny zosta­nie Młodzieżowy Czempionat Hodowlany kla­czy 1 i 2‑letnich rasy ślą­skiej obję­ty pre­mio­wa­niem z Funduszu Hodowlanego PZHK/OZHK.

Termin nad­sy­ła­nia zgło­szeń mija 5 sierp­nia 2016 r. (pią­tek)

Hodowca i Jeździec