Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 2 stycznia 2017 r. przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Koni spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim.

Prezes  Paweł Mazurek oraz Wiceprezes Ryszard Pietrzak i dyrektor biura Andrzej Stasiowski podtrzymali negatywne stanowisko PZHK z 2013 r. w sprawie uznania konia za zwierzę towarzyszące. W trakcie dyskusji nt. chowu koni mięsnych, obie strony zgodnie podkreślały, że z punktu widzenia dobrostanu koni, jak również interesów polskich producentów, najlepszym rozwiązaniem jest eksport mięsa końskiego do krajów trzecich. Poinformowano także, że m. in. w trosce o dobrostan koni Związek pracuje obecnie nad „Kodeksem dobrych praktyk w hodowli koni”.

Przedmiotem spotkania, po raz kolejny, był problem braku koni w systemie płatności bezpośrednich w Polsce. Minister Rolnictwa ze zrozumieniem odniósł się do informacji o postępującym spadku pogłowia koni, szczególnie w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej, co jest efektem m. in. nierównego traktowania koni w porównaniu z innymi gatunkami zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy) i zadeklarował, że ponownie zostaną przeanalizowane możliwości wprowadzenia koni do systemu płatności bezpośrednich od 2018 r.

Przedstawiciele PZHK podnieśli również temat podwyższenia dopłat do klaczy objętych programami ochrony zasobów genetycznych. W 2016 r. MRiRW deklarowało, że dopłaty zostaną podwyższone od 2017 r., natomiast do dnia dzisiejszego Związek nie otrzymał oficjalnej informacji w tej sprawie.

Scroll to Top