Aktualności

Komunikat po spotkaniu PZJ-PZHK

21 lutego 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

W dniu 15.02 br. w siedzibie Polskiego Związku Jeździeckiego  odbyło się spotkanie obu organizacji reprezentowanych przez wiceprezesa PZJ, Wojciecha Pisarskiego i członka Zarządu, Iwonę Maciejak oraz prezesa PZHK, Pawła Mazurka i dyrektora biura, Andrzeja Stasiowskiego.

Przedstawiciele PZJ poinformowali, że wychodząc naprzeciw postulatom PZHK, podjęto uchwałę o wprowadzeniu obowiązku podawania numeru paszportu konia w oficjalnych wynikach zawodów kalendarza centralnego PZJ oraz o umożliwieniu pracownikowi PZHK biernego dostępu do bazy Artemor. Przedstawiciele PZHK wyrazili nadzieję, że kolejnym krokiem będzie podawanie wyników zawodów w formacie stosowanym przez FEI, tzn. z podaniem księgi, pochodzenia oraz hodowcy i właściciela konia. Zadeklarowali również, że po uruchomieniu przez PZHK w tym roku serwisu rodowodowego, pracownik PZJ uzyska do niego dostęp.

W związku z nadchodzącą kolejną edycją Mistrzostw Polski Młodych Koni dyskutowano o potrzebie znalezienia dodatkowych źródeł ich finansowania, jak również o regulaminie Komisji Koordynacyjnej PZJ-PZHK na lata 2017-2020, który powinien zostać jak najszybciej zatwierdzony przez oba Zarządy. Zgodzono się również, że istnieje potrzeba szkolenia sędziów PZJ oceniających młode konie. Obecnie prowadzone są rozmowy nt. przeprowadzenia takiego szkolenia  wiosną br. przez Dietera Schule, od paru lat oceniającego konie w czasie  MPMK w ujeżdżeniu.

Obie strony zadeklarowały wolę dalszej współpracy przy wydawaniu kwartalnika „Hodowca i Jeździec”.

Przedstawiciele PZHK poinformowali, że podobnie jak w latach ubiegłych PZHK zamierza nagradzać zawodników osiągających sukcesy na polskich koniach na najważniejszych zawodach w kraju.

Hodowca i Jeździec