Aktualności

Wyniki kwalifikacji ogierów szlachetnych do treningu wierzchowego i zaprzęgowego w sezonie 2017

14 lipca 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z lista­mi zakwa­li­fi­ko­wa­nych ogie­rów do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz kolej­ne­go eta­pu selek­cji w ZT Książ 2017.

Ostateczna lista ogie­rów ras szla­chet­nych zakwa­li­fi­ko­wa­nych do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go zakoń­czo­ne­go pró­bą dziel­no­ści w SO Łąck

 

Lista ogie­rów, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia I eta­pu kwa­li­fi­ka­cji do ZT zaprzę­go­we­go w Książu

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec