Kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do hodowli i treningu oraz wierzchowa próba dzielności ogierów szlachetnych

W dniach 28-31 października 2019 r. w JKS Przybyszewo w Lesznie odbędzie się kwalifikacja 2,5 letnich ogierów ras szlachetnych do hodowli i polowego treningu wierzchowego i zaprzęgowego. Przypominamy, że ocenie poddane zostaną wyłącznie ogiery, których zgłoszenie zostało opłacone w terminie. W przypadku niedowiezienia ogiera na kwalifikację opłata nie będzie zwracana.
W tym samym terminie odbędzie się również Polowa Próba Dzielności ogierów ras szlachetnych po 100-dniowym treningu wierzchowym.

Zgłoszenia ogierów 2,5-letnich na kwalifikację oraz ogierów po alternatywnych próbach użytkowości przyjmowane są do 14 października 2019.
Opłaty kwalifikacyjne należy uiścić na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 do dnia 14 października 2019 w kwotach 400 zł za ogiera w przypadku właścicieli tzw MŚP oraz 800 zł od ogiera w przypadku właścicieli nie będących tzw MŚP oraz 200 zł za ogiera po alternatywnych próbach użytkowości. Po tym terminie opłata kwalifikacyjna wzrasta dwukrotnie i musi zostać uiszczona do 23 października 2019.

Stajnie dla ogierów 2,5-letnich będą otwarte w poniedziałek w godz. 15:00-22:00 oraz we wtorek w godzinach 7:30-9:00.
Nie ma możliwości przyjazdu z ogierem między 22:00 a 7:30.
Ogiery przed wjazdem na teren ośrodka będą miały sprawdzany schemat szczepień. Jeśli schemacie szczepień będzie nieprawidłowy ogier nie zostanie wpuszczony na teren ośrodka.

W opłatach zgłoszeniowych został uwzględniony koszt pierwszej ściółki. Większą ilość słomy oraz siano będzie można zakupić na miejscu.

Po przyjeździe prosimy o wstawienie koni do oznaczonych boksów, a następnie zgłoszenie się do biura PZHK (hala główna) w celu dopełnienia formalności:

 • odbiór katalogu i numeru startowego ogiera
 • podpisanie zlecenia na wykonanie badania krtani i RTG bezpośrednio po kwalifikacji wraz ze zgodą na sedację ogiera (badania opłacane będą bezpośrednio u lekarza weterynarii)
 • wpłata zaliczki za ocenę badań w kierunku osteochondrozy w kwocie 246 zł (w przypadku ogierów niezakwalifikowanych zaliczka będzie zwracana)
  UWAGA!! Prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty – biuro będzie przyjmować wpłaty wyłącznie w gotówce!
 • przekazanie płyty CD ze zdjęciami RTG kończyn – w przypadku gdy właściciel posiada już zdjęcia RTG kończyn konia wykonane po 28.10.2018 r., może przekazać je w dniu kwalifikacji lub przesłać do biura PZHK najpóźniej do 31 grudnia b.r. W przypadku dostarczenia zdjęć uniemożliwiających jednoznaczną ocenę stopnia osteochondrozy, właściciel jest zobowiązany dostarczyć ponownie wykonane zdjęcia oraz uiścić koszty powtórnej oceny zdjęć w kwocie 240 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące:

Stajnie dla ogierów biorących udział w próbie będą otwarte we wtorek w godz. 15:00 – 22:00 oraz w środę w godzinach 7:30-12:00.
Nie ma możliwości przyjazdu z ogierem między 22:00 a 7:30.
Ogiery przed wjazdem na teren ośrodka będą miały sprawdzany schemat szczepień. Jeśli schemacie szczepień będzie nieprawidłowy ogier nie zostanie wpuszczony na teren ośrodka.

W opłatach zgłoszeniowych został uwzględniony koszt pierwszej ściółki. Większą ilość słomy oraz siano będzie można zakupić na miejscu.

Harmonogram kwalifikacji i próby dzielności:

Poniedziałek 28.10.2019 r.

 • 15:00-22:00
  1. Otwarcie stajni dla ogierów młodych
  2. Badanie weterynaryjne oraz pomiary – na wjeździe do ośrodka lekarz weterynarii PZHK sprawdza prawidłowy schemat szczepień ogiera i wykonuje badanie kliniczne. Ogiery, które mają nieprawidłowy schemat szczepień nie zostaną wpuszczone na teren ośrodka. Następnie ogier zostaje zidentyfikowany oraz zmierzony
  3. Rozliczenie dokumentów, wydawanie pakietów dla właścicieli
 • 19:00-20:00 – Otwarta hala dla ogierów młodych.

UWAGA! Nie ma możliwości dowiezienia ogiera na kwalifikację lub próbę pomiędzy godziną 22:00 a 7:30 rano.

Wtorek 29.10.2019 r.

 • 8:00-9:00
  1. Badanie weterynaryjne oraz pomiary – na wjeździe do ośrodka lekarz weterynarii PZHK sprawdza prawidłowy schemat szczepień ogiera i wykonuje badanie kliniczne. Ogiery, które mają nieprawidłowy schemat szczepień nie zostaną wpuszczone na teren ośrodka. Następnie ogier zostaje zidentyfikowany oraz zmierzony
  2. Rozliczenie dokumentów, wydawanie pakietów dla właścicieli
 • 9:00-13:00 – Ocena na twardej nawierzchni – ocena punktowa oraz liniowa (sprawdzająca poprawność chodu – ocena postawy kończyn przednich i tylnych)
 • 13:00-14:00 – Przerwa obiadowa
 • 14:00-18:00 – Ocena ruchu luzem po ósemce i skoków „w korytarzu” (w hali) metodą punktową i oraz liniową
 • 15:00-22:00
  1. Otwarcie stajni dla ogierów starszych
  2. Badanie weterynaryjne oraz pomiary – na wjeździe do ośrodka lekarz weterynarii PZHK sprawdza prawidłowy schemat szczepień ogiera i wykonuje badanie kliniczne. Ogiery, które mają nieprawidłowy schemat szczepień nie zostaną wpuszczone na teren ośrodka. Następnie ogier zostaje zidentyfikowany oraz zmierzony
 • 18:30-20:00 – Otwarta hala dla ogierów starszych

UWAGA! Nie ma możliwości dowiezienia ogiera na kwalifikację lub próbę pomiędzy godziną 22:00 a 7:30 rano.

Środa 30.10.2019 r.

 • 8:00-12:00 – Druga ocena ruchu luzem po ósemce i skoków „w korytarzu” ogierów młodych
 • 10:30-12:00 – Identyfikacja i przegląd weterynaryjny ogierów starszych c.d.
 • 12:00-13:30 – Ocena na twardym i korekta bonitacji ogierów starszych
 • 13:30-14:30 – Przerwa obiadowa
 • 14:30-16:00 – Ocena eksterieru i ruchu w ręku (bonitacja i ocena liniowa) ogierów młodych
 • 16:00-19:00 – Wykonanie badania w kierunku porażenia krtani oraz zdjęć RTG kończyn (ogiery zakwalifikowane)
  *właściciel ogiera ma prawo dostarczyć pracownikowi PZHK wynik badań RTG kończyn (w odpowiednim formacie). Ważność zdjęć wykonanych przed kwalifikacją to 1 rok.
 • 16:30-18:30 – Skoki pod jeźdźcem ogierów starszych
 • 19:00-20:00 – Ujeżdżenie pod jeźdźcem ogierów starszych

Czwartek 31.10.2019 r.

 • 8:00-10:00 – Skoki pod obcym jeźdźcem ogierów starszych
 • 10:30-11:30 – Ujeżdżenie pod obcym jeźdźcem ogierów starszych
 • 11:30-13:30 – Przerwa obiadowa
 • 13:30-14:00 – Wyniki Polowej Próby Dzielności
 • 14:30-15:30 – Ocena na trójkącie oraz na twardym ogierów po alternatywnych próbach dzielności

Ogiery po próbach alternatywnych

 • identyfikacja, pomiary, badania weterynaryjne – czwartek 31.10.2019 od godziny 12:30
 • ocena na twardej nawierzchni oraz ocena pokroju i ruchu – czwartek 31.10.2019 od godziny 14:30 (bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Polowej Próby Dzielności)

Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji.

Adres JKS Przybyszewo:
64-100 Leszno, ul. Ostroroga 9a
www.jksprzybyszewo.com

Hotele w Lesznie:

Przewiń do góry