Aktualności

Wyniki MPMK w sportowych rajdach konnych

23 września 2011 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odby­ły się 16 – 18 wrze­śnia w miej­sco­wo­ści Gieniusze. W tym samym cza­sie odby­wa­ły się Zawody Krajowe w Sportowych Rajdach Konnych – IV Mistrzostwa Podlasia.

Hodowca i Jeździec