Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Zmiana siedziby WZHK w Warszawie

2 stycznia 2012 · Kategoria: Sprawy związkowe

Aktualny adres Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie to:

ul. Zagłoby 49
05-270 Marki

Zmiana siedziby K-PZHK

19 grudnia 2011 · Kategoria: Sprawy związkowe

Aktualny adres Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni to:

al. Powstańców Wielkopolskich 10 pok.43
85-090 Bydgoszcz

WZHK w Warszawie upoważniony do identyfikacji koni

8 grudnia 2011 · Kategoria: Sprawy związkowe

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2011 r. Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni, na wniosek Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, podjął uchwałę o upoważnieniu ww. Związku do wykonywania na terenie woj. mazowieckiego zadań związanych z identyfikacją koni oraz z prowadzeniem ksiąg i oceny wartości użytkowej koni hodowlanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

WZHK w Warszawie skreślony z listy członków PZHK

7 października 2011 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe

Niniejszym informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni w dniu 20 września br. podjął uchwałę o skreśleniu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z listy członków PZHK oraz uchwałę o cofnięciu z dniem 1 stycznia 2012 r. pełnomocnictw dla WZHK w Warszawie do wykonywania na terenie woj. mazowieckiego zadań związanych z identyfikacją koni oraz z prowadzeniem ksiąg i oceny wartości użytkowej koni hodowlanych. Przeczytaj cały wpis „WZHK w Warszawie skreślony z listy członków PZHK” »

Polski Związek Hodowców Koni ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Spółki „Polska Hodowla Koni sp. z o. o.”

1 sierpnia 2011 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe

Konkurs jest przeprowadzany w oparciu o regulamin konkursowy zamieszczony na stronie internetowej PZHK - www.pzhk.pl. Pisemne oferty kandydatów, spełniających wymagania formalne oraz zawierające dokumenty, o których mowa w pkt. 4 i 5 regulaminu konkursowego, należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "OFERTA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SPÓŁKI" w sekretariacie Polskiego Związku Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m 16, 00-673 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r., do godziny 12:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane

Przeczytaj cały wpis "Polski Związek Hodowców Koni ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Spółki „Polska Hodowla Koni sp. z o. o.”" »

Zaproszenie

8 kwietnia 2011 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe · Rasa:

Informujemy, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstała inicjatywa utworzenia Związku Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, który swoją działalnością obejmowałby teren całego kraju. Przeczytaj cały wpis „Zaproszenie” »

Biuro OZHK Kielce

4 kwietnia 2011 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe

Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach zmienił swoje dane kontaktowe. Obecny adres siedziby biura to:
ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce. Nowy e-mail: ozhk-kielce@wp.pl oraz nowy adres strony internetowej: www.ozhk-kielce.net.pl.

Szkolenie dla pracowników OZHK/WZHK

11 marca 2011 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Sprawy związkowe

Szkolenie dla pracowników wszystkich OZHK/WZHK z programu hodowli, zasad wpisu do księgi, oceny pokroju i prób użytkowości kuców odbędzie się w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2011 w godzinach 9:00 – 17:00. Przeczytaj cały wpis „Szkolenie dla pracowników OZHK/WZHK” »

Zmiana nazwy OZHK Katowice

18 października 2010 · Kategoria: Sprawy związkowe

Informujemy, że decyzją Walnego Zjazdu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Katowicach nastąpiła zmiana nazwy z Okręgowego na Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni.

Nowa organizacja w PZHK

30 marca 2010 · Kategoria: Sprawy związkowe

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni, na posiedzeniu w dn. 22-23 marca 2010 r., przyjął w poczet członków nowo powstały Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych (członek zwyczajny).
Liczymy na owocną współpracę, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy na oficjalną stronę internetową tej organizacji.

PZHK członkiem WBFSH

20 listopada 2009 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: , ,

Obradujący w Kopenhadze w dniach 3-5 listopada br. Walny Zjazd Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH), przyjął Polski Związek Hodowców Koni z księgami stadnymi koni ras: polskiego konia szlachetnego półkrwi (sp), wielkopolskiej (wlkp) i małopolskiej (m) na pełnoprawnego członka. Dotychczas PZHK był członkiem stowarzyszonym. W świetle zmian w statucie organizacji zatwierdzonych przez tegoroczny Walny Zjazd, pozwoli to PZHK m.in. na korzystanie z limitów koni zgłaszanych do udziału w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w trzech dyscyplinach jeździeckich (ujeżdżenie, skoki przez przeszkody i WKKW) oraz udział w rankingach koni i ksiąg stadnych prowadzonych wspólnie przez WBFSH i Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI).

Nowi członkowie PZHK

4 listopada 2009 · Kategoria: Sprawy związkowe

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni, na posiedzeniu w dn. 19-20 października 2009 r., przyjął w poczet członków 2 organizacje: nowo powstały Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego (członek zwyczajny) oraz Polish Quarter Horse Association (członek wspierający). Liczymy na owocną współpracę, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy na oficjalne strony internetowe tych organizacji.

Zmiana numeru konta bankowego

9 grudnia 2008 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe

Wszystkim hodowcom i właścicielom koni, osobom oraz instytucjom współpracującym z PZHK przypominamy, że dotychczas obowiązujące konto bankowe (44 1060 0076 0000 4010 2017 7912) zostanie zamknięte z dniem 31.12.2008 r.

Od dnia 1 stycznia 2009 r. właściwy numer konta bankowego Polskiego Związku Hodowców Koni to:
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.

Zmiana adresów OZHK Katowice oraz OZHK Wrocław

10 września 2008 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że nowa siedziba Okręgowego Związku Hodowców Koni w Katowicach mieści się przy ul. Grabowej 1A, 40-172 Katowice, a biuro Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu – przy ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław.


Hodowca i Jeździec